IBSX Ordinary Partnership

IBSX เป็นผู้ให้บริการในการพัฒนาระบบทุกประเภท ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในหลายแขนง ไม่ใช่จำกัดอยู่แต่ในการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว โดยเราสามารถเขียนเวปไซด์อย่างง่าย, จำหน่ายและติดตั้ง Server, Clould Services, ไปจนถึงระบบควบคุมแขนกลในโรงงาน หรือแม้แต่การควบคุมสายการผลิตทั้งโรงงาน และการควบคุมระบบต่าง ๆ ทาง hardware ด้วย software ทำให้เป็นระบบอัฉริยะ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมืออาชีพ และวางแผนการทำงาน ปรับปรุงระบบ สร้างระบบ อย่างบูรณาการ เพื่อทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามมาด้วยผลกำไรที่มากขึ้น แล้วคุณจะเห็นได้ถึงความแตกต่าง

เราพร้อมจะให้บริการทุกรูปแบบ ทุกแขนงการทำงาน เท่าที่คุณสามารถที่จะจินตนาการได้ โดยทำให้เป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริง คุณสามารถปรึกษาเบื้องต้นกับเราได้ก่อน ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย!! งานทุกงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เพียงใดสำคัญที่สุดกับเราเสมอ โดยเรามีจุดมุ่งหมายในการทำงานว่า "Perfection is our gold" โดยงานของคุณทุกชิ้นจะเป็นงาน Masterpiece สำหรับเรา

  • Partner Support
  • Analysis Team
  • Development Team
  • Hardware Team
  • Service Team
  • Manufacture Support
Need more informations !!

IBSX Timeline

Company Profile Document

Our Software Skill

Software Design and Development
Analysis
Setup Device
System Provider
Program license Supplier
Work with Hardware

Our Hardware Skill and Manufacture

Hardware Design
Embedded Design
Electronic Supplier
PCB Manufacture
General Hardware Reseller
Work with Software