Best System come with Best Network

การที่จะมีระบบใดระบบหนึ่งที่ดีได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอยู่หลายอย่าง ซึ่ง Network System ก็เป็นปัจจัยหลักหนึ่งในนั้น หากระบบของคุณดีและมีคุณภาพทั้งหมด แต่ระบบ Network ในองค์กรของคุณย่ำแย่ ก็จะทำให้ประสิทธิ์ภาพ หรือผลผลิตโดยรวมของคุณตกต่ำลง เพราะระบบของคุณไม่ยอมตตอบสนองต่อสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่สามารถเชื่อมต่ออย่างที่ได้ว่างระบบไว้ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้มากมาย

  • Firewall
  • Internet Service System
  • Network Consultant and Solution
  • Partner Support By Cisco
  • Network Design Team
  • Network Installation Team
  • Network Hardware Retail
  • Network Maintenance

ตัวอย่างของบริการได้แก่ ระบบ Internet สำหรับหอพัก ห้างร้าน โรงแรม โรงงาน บริษัท สถานศึกษา, ออกแบบระบบเครือข่าย, ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ควบคุมงาน ทางด้านระบบเครือข่าย ทั้งระบบสาย และไร้สาย, ระบบป้องกันความลับทางเครือข่าย (Firewall)

Our Wireless Network Expert ... Click Here!!

Want to make it happen Or More infomation

Network Design

ออกแบบระบบเครือข่ายทั้งแบบสาย และไร้สาย เช่นการเดินสายภายใน หรือภายนอกอาคาร การออกแบบและกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ Access Point โดยคำนึงถึงคุณภาพของสัญญาน ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบระบบเครื่อข่าย ในการออกแบบ

Network Consult

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ทั้งในด้านการออกแบบระบบ การตรวจสอบระบบ การวางระบบ และการแก้ปัญหาระบบ ซึ่งทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ระบบของคุณจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Network Security and Firewall

ความปลอดภัยทางด้านเครือข่ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่สำคัญ ของคุณ การจัดการกับความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการจัดการระบบเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ โดยคุณสามารถเชื่อมั่นในระบบป้องกันทางเครือข่ายของเราว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี

Network Management

ระบบควบคุมการจัดการทางด้านเครือข่ายสามารถทำให้คุณตรวจสอบประวัติการใช้งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม ดูแล และการายงานผลรายละเอียดของระบบเครือข่าย ของหน่วยงานของคุณ ทำให้คุณสามารถรู้ทุกความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายของคุณได้อย่างดี

Nework Devices Retail and Program License

คุณสามารถเลือกใช้อุกปกรณ์ และ network มากมายมีมีคุณภาพจากเราด้วยราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของคุณ โดยเราสามารถให้คำปรึกษาเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับองค์กร หรือหน่วยงานของคุณ

Network System and Network Device Setup

ด้วยทีมงานคุณภาพ ซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการติดตั้งเป็นอย่างดี ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมไปถึงการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ทำให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณทุกชิ้นจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ