Introduction

พัฒนาระบบ Software ของคุณด้วยทีมงานมืออาชีพ ครบในทุกองค์ประกอบด้วยมาตรฐาน ISO VSE29110 คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่า Software ของคุณจะสามารถทำการพัฒนาได้เสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ตั้งไว้ คุณยังสามารถตรวจสอบการทำงานของเราได้ตลอดระยะเวลาทำงาน อีกทั้งทางเรายังมีการตรวจสอบด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด และคำนึงถึงระบบความปลอดภัยที่สูงสุดเป็นสำคัญ เพื่อนให้งานของเราออกมาดีที่สุดสำหรับคุณ ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ลดความซับซ้อนของงาน ทำให้ช่วยเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

ไม่ใช่แค่การพัฒนา Software เราสามารถเชื่อมโยงระบบของคุณได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Hardware คุณสามารถควบคุมการเปิด หรือ ปิดไฟของบ้านคุณได้ทุกทีโดยผ่าน Web Application หรือแม้แต่ตั้งเวลาการทำงานต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยการพัฒนาของเราได้คลอบคลุมในทุก Platform โดยมามารถตรวจสอบได้จากด้านล่าง

  • Developer Team
  • ISO VSE29110
  • Mobile Application
  • Windows Application
  • Maintenance Service
  • Connect other Device
  • Software Warranty
  • Linux Application
  • Web Applicaion
  • IT Support
Learn more to make your software connect to hardware... Click Here!!
Want to make it happen Or More infomation

Good Analysis for Good Software

การวิเคราะข้อมูลที่ได้เป็นส่วนที่จัดได้ว่าสำคัญที่สุดในการทำงาน เพราะงานจะออกมาถูกต้อง หรือผิดพลาด ขึ้นอยู่กับส่วนนี้ หากวิเคราะห์ไม่ดีออกมาไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน อาจทำให้โปรแกรมนั้น ๆ ใช้ไม่ได้จริง ทำให้เสียงบประมาณในการพัฒนาเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเสียเวลา เสียโอกาสในหลาย ๆ อย่างอีกด้วย ซึ่งทางเราใส่ใจในส่วนนี้มากเป็นพิเศษ ส่งผลทำให้เกิดผลดีทั้งผู้พัฒนาโปรแกรม และในส่วนของผู้ใช้งานโปรแกรม

Good Planing for Just in time

การวางแผนในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตทั้งหมดของงาน ไม่ว่าจะในด้านการใช้ทรัพยากรด้านบุคคลากร หรือแม้แต่เวลา ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานของคุณได้ถูกวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดี อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เพื่อให้งานของอยู่คุณเสร็จสมบูรณ์ได้ตามกำหนดระยะเวลา ให้ทันต่อความต้องการในการใช้งาน ทำให้คุณไม่เสียโอกาสอันล้ำค่าของคุณไป

Good Stasndard for Good Process

คุณสามารถมั่นใจได้ได้ว่า งานที่คุณจะทำร่วมกับเราในแต่ละกระบวนการล้วนแล้วแต่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในการทำงาน ตามมาตรฐาน ISO VSE29110 ทั้งสิ้น ทำให้การทำงานทั้งกระบวนการของเรามีระบบ และแบบแผนมากยิ่งขึ้น และเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น เมื่อคุณได้ไว้วางใจให้เราได้พัฒนาระบบของคุณ คุณก็จะสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าบริษัทของเราได้ทำงานทั้งกระบวนการภายใต้มาตรฐานนี้

Good Servises for Good Experience

ด้วยบริการที่ดีในระหว่างการติดต่อธุรกิจ และหลังเสร็จโปรเจค ทำให้คุณมีความพึงพอใจสูงสุดในการทำงานร่วมกับเรา เพื่อประสบการณ์การของการใช้บริการที่ดีของคุณ เรายินดีเสมอที่จะให้บริการสำหรับคุณเท่านั้น โดยดูได้จากผลงานที่ผ่านมาของเรา มีลูกค้าของเราหลาย ๆ รายได้ใช้บริการกับเรา และได้กลายเป็นลูกค้าประจำของเรา เพราะติดใจทั้งด้านตัวผลิตภัณฑ์ และในบริการ